Nederland werkt massaal thuis

Nederland werkt massaal thuis

12/03/2020 -

Nederland lijkt massaal gehoor te geven aan de oproep van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu om thuis te werken. Wij zagen direct na de eerste maatregelen, aangekondigd op 1 maart, een gemiddelde stijging van het aantal thuiswerkers op ons cloud platform van maar liefst 26,2% ten op zichten van normale werkweken. Het platform is ingericht om dit soort onvoorziene uitschieters op te vangen, en tegelijkertijd alle gebruikers een optimale werkomgeving te blijven bieden.

Wij zijn blij te zien dat iedereen zijn steentje bijdraagt om de #Corona verspreiding in te dammen, en wij zijn blij dat wij daar op onze manier ons steentje aan bij kunnen dragen.