Stichting Lawyers for Lawyers

Sinds 2009 sponsort ICT Concept het systeembeheer voor de “Stichting Lawyers for Lawyers”. Ook voor 2014 verleent ICT Concept wederom kosteloos haar diensten. 

Lawyers for Lawyers (L4L) is een onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting die het goed functioneren van de rechtsstaat tracht te bevorderen door een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur na te streven. Zij doen dit door advocaten die in hun werk worden bedreigd of onderdrukt, wereldwijd te ondersteunen. Meer informatie over Lawyers for Lawyers  op www.advocatenvooradvocaten.nl.